Manipulácia bremien a požičovňa strojov

Elektrické (akumulátorové) nožnicové plošiny do interiéru

Samohybné nožnicové elektrické pracovné plošiny:

Sú vhodné na použitie vo vnútorných objektoch, na betónových, asfaltových a iných podobných upravených plôch so sklonom do 3°.

Plošina sa vie pohybovať aj vo svojej maximálnej výške a s roztiahnutým košom pre predĺženie rozmeru plošiny. Je to vhodné pre práce s väčším záberom a väčším počtom pracovníkov.

Pri prekročení váhy alebo náklonu plošina upozorní zvukovou signalizáciou.